ค้นหาสินค้า

บริษัท แอมป์-ไนน์ทีน โลจิสติกส์ จำกัด

ประสบการณ์มากกว่า 19 ปี เพื่อดำเนินธุรกิจรับจัดการ รับทำนำเข้าส่งออก ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และ การจัดการโลจิสติกส์ครบวงจรเรามีเอเจนซี่อยู่ทั่วโลก เพื่อให้บริการธุรกิจคุณแบบไม่มีวันหยุดพร้อมเคียงค้างธรุกิจคุณ

 • การขนส่งสินค้าทางเรือ
 • การขนส่งทางอากาศ
 • การขนส่งทางถนนระหว่างชายแดน
 • การดำเนินพิธีการทางศุลกากรทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้า
 • การประกันภัยสินค้าระหว่างการขนส่ง
 • ให้บริการ และจัดหาเช่าพื้นที่โกดังสินค้า เพื่อการจัดเก็บหรือ เป็นศูนย์กระจายสินค้า
 • รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทางเรือ ทางอากาศ ทางรถ
 • รับขนสินค้าผ่านแดน
 • รับทำนำเข้าส่งออก
 • พิธีการศุลกากร
 • รับขนสินค้าต่างประเทศ
 • Import สินค้า
 • Sipping ชิปปิ้ง ขนส่งสินค้า

วิสัยทัศน์

"Amp-19 is Your"

พันธกิจ

- เข้าใจและนำเสนอ บริการด้านโลจิสติกส์ ที่มีคุณภาพสูง เพื่อ ตอบสนองความต้องการและความมุ่งหวังของลูกค้า เชื่อมั่น และ พัฒนาให้พนักงานแสดงความสามารถอย่าง เต็มที่และให้ผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
-สร้างคุณ ค่าให้กับสังคมโดยการบริการสังคมประจำปี

AMP-19 Logistics Company Limited.

More than 19 years of work experience to provide international freight management and Logistics Management solutions. for example - Sea freight operation and services.

- Airfreight operation and services
- Cross-border road transport and services. Including
- Import & export customs clearance services. Goods in transit premium insurance.
- Service and Supply Warehouse space rental for storage or distribution center.

 

Vision

"Amp-19 is Your"

Mission

- Well present Logistics Services with high-quality to respond the needs and aspirations of customers.
- Confidence and employees develop to improve services and returns the result of the operation.
- Create value for society by social services annually or more.


"การให้บริการที่มีศักยภาพทัดทียมกับบริษัทระดับนานาชาติ... โดยยึดหลักการตอบสนองความรวดเร็วในการขนส่งและความพึ่งพอใจสูงสุดของลูกค้าจนถึงมือลูกค้าปลายทาง ....ซึ่งเป็นการตอกย้ำความมั่นใจในคุณภาพงานบริการของเราได้เป็นอย่างดี

Our Partner

Portfolio