ค้นหาสินค้า

Bill of Lading หรือ ใบตราส่งสินค้า คืออะไร?

21-09-2021 13:34:39

Bill of Lading (B/L) หรือที่เรียกกันว่า “ใบตราส่งสินค้า” เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้แทนหลักฐานการขนส่งสินค้า
โดยผู้ขนส่ง (Carrier) เป็นผู้ออกเอกสารให้กับผู้ส่งสินค้า (Consignor) โดย ฺBill of Lading มีเนื้อหาระบุชัดเจนว่าสินค้าคืออะไร จำนวนเท่าไร และสถานที่ปลายทางคือที่ไหน โดยเอกสารนี้จะต้องมีการลงลายมือชื่อโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของผู้ขนส่ง ผู้ส่งสินค้า และผู้รับสินค้า

เอกสาร B/L นั้นมีคุณลักษณะหน้าที่ 3 ประการ คือ
    1. เป็นใบรับรองสินค้าที่ออกให้โดยสายเรือหรือ Agent Forwarding ที่มีรายละเอียดของสินค้าที่จะทำการขนส่ง
    2. เป็นสัญญาการขนส่งระหว่าง shipper & consignee ว่า shipper จะส่งสินค้าไปยังเมืองท่าปลายทางและจะส่งมอบให้กับ consignee ที่ระบุไว้ใน B/L เท่านั้น
    3. เป็นเอกสารที่เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ได้ คือขายต่อเป็น L/C ได้

ส่วนประกอบของ Bill of lading (B/L) มีอะไรบ้าง
1. SHIPPER ชื่อที่อยู่ของผู้ขาย/ส่งสินค้า
2. CONSIGNEE ชื่อที่อยู่ผู้ซื้อ/รับสินค้า
3. NOTIFY PARTY ชื่อผู้ติดต่อหรือผู้รับสินค้า : โดยปกติจะใช้คำว่า “SAME AS CONSIGNEE” เพราะเป็นคนเดียวกันกับผู้นำเข้า แต่ถ้าเป็นชิปเม้นท์ที่มี L/C ชื่อผู้นำเข้าก็จะต้องมาโชว์ที่ตรงนี้แทน
4. ชื่อเรือลำสินค้า และ Voy  no. เที่ยวเรือ
5. เลขที่ B/L : เลขที่อ้างอิงที่ช่วยให้ผู้นำเข้าติดต่อกับผู้ให้บริการขนส่งง่ายขึ้น
6. ชื่อเอเย่นที่ผู้ซื้อต้องไปติดต่อที่ปลายทาง
7. ท่าเรือต้นทาง : เรือออกจากท่าระบุตรงนี้
8. ท่าเรือหรือสถานที่รับสินค้า : อาจเป็นสถานที่รับสินค้าที่ต้นทางหรือเป็นท่าเรือส่งออกที่ต้นทางก็ได้
9. จุดชำระค่าระวางเรือ
10. ที่สุดท้ายที่สินค้าจะไปถึง : สถานที่สุดท้ายที่จะส่งมอบสินค้าอาจจะเป็นคนละที่กับท่าเรือปลายทาง
11. หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์สินค้าและแถบผนึกตู้คอนเทนเนอร์สินค้า
12. จำนวนของบรรจุภัณฑ์
13. รายละเอียดของสินค้า : สินค้าคืออะไรอยู่ในหมวดหมู่ไหน เช่น สินค้าเป็นโต๊ะ เก้าอี้ ตู้ เตียง ก็อาจจะระบุว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์
14. ขนาดและน้ำหนัก
15. ค่าเฟรทชำระที่ต้นทางหรือปลายทาง : ถ้าเป็นต้นทางจะระบุว่า PREPAID ถ้าเป็นปลายทางก็จะระบุว่า COLLECT ครับ
16. สถานที่และวันที่ออกเอกสารฉบับนี้
17. สถานที่และวันเรือออก

ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า และ รายละเอียดของสินค้า ต้องตรงกับความเป็นจริง เพื่อป้องกันปัญหา เช่น แจ้งยอดจำนวนที่มาผิด อาจโดนสำแดงเท็จ หลบเลี่ยงภาษี ดังนั้นถ้าข้อมูลผิดผู้นำเข้าจะออกของไม่ได้ ทำให้ต้องแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องและเสียเวลาและเสียเงินโดยใช่เหตุ
ข้อ 1-17 คือข้อมูลสำคัญที่จะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนคอนเฟิร์ม B/L ตัวจริงทุกครั้ง มีความรอบคอบและตรวจสอบให้ดีก่อนคอนเฟิร์ม B/L เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังได้

บทความจาก
http://www.exptblog.com/
http://www.wice.co.th/