ค้นหาสินค้า

Warehousing (บริการคลังจัดเก็บสินค้า)

26-10-2021 12:37:38

เป็นตัวแทนในการจัดหาพื้นที่เพื่อการจัดเก็บสินค้าชั่วคราว จัดหาคลังสินค้า โกดังสินค้า โกดังเก็บสินค้า ไม่ว่าธุรกิจขนาดเล็ขนาดใหญ่เรายินดีจัดหาให้คุณ พร้อม
  • บุคลากรประจำคลังสินค้า
  • ระบบความปลอดภัยของสินค้าในคลัง
  • การขนส่งที่มีประสิทธิภาพทั้งทางบก ทางเรือและทางอากาศ
  • อุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้า
  • ให้เจ้าของสินค้าตรวจเช็คสินค้าของตัวเองได้ตลอดเวลา
  • ระบบควบคุมอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็นเพื่อให้เหมาะสมกับสินค้าที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิ
  • ระบบชั้นวางที่มีความสามารถในการจุสูงสุดและเข้าถึงง่าย

We provide the warehousing and distribution network, the best-in-class systems, and the highly motivated personnel to meet the most demanding customer service requirements.